Ile wynoszą alimenty na dziecko w 2023 roku?

Przepisy kodeksu rodzinnego nie wskazują minimalnej ani maksymalnej wartości alimentów, jakie rodzic jest zobowiązany płacić miesięcznie na dziecko. To, o jaką kwotę świadczenia alimentacyjnego wnioskuje rodzic, który pełni stałą opiekę nad dzieckiem od drugiego rodzica, zależy od kwestii indywidualnych. Jaka jest średnia alimentacyjna i do kiedy płaci się alimenty na dziecko? Informacje na ten temat przedstawia radca prawny w Częstochowie.

Jak ustalana jest wysokość alimentów na dziecko?

Najbardziej propagowaną sytuacją jest ta, zgodnie z którą rodzic, który jest zobowiązany płacić alimenty, dobrowolnie zgadza się i ustala z drugim rodzicem wysokość takiego świadczenia. Przydatne w tym procesie są profesjonalne negocjacje oraz mediacje, które z powodzeniem można realizować na przykład w kancelarii prawnej (mediacje może zlecić również sąd).

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wysokości alimentów na dziecko, wartość takiego świadczenia ustalana jest sądownie. Okazuje się, że brak zatrudnienia nie znosi obowiązku płacenia alimentów. W takim przypadku sąd bierze pod uwagę średnią krajową pensję, jaką generują pracownicy z wyuczonym zawodem, tym samym, jaki posiada osoba, która ma płacić alimenty.

Dzisiaj wysokość alimentów przy minimalnym wynagrodzeniu, jakie osiąga osoba zobowiązana do ich płacenia, wynosi średnio 700 złotych na jedno dziecko. Świadczenie takie realizowane jest co miesiąc.

Czy rozwód może wpłynąć na warunki życia dziecka?

Ustalając wysokość alimentów, sędzia weźmie warunki codziennego funkcjonowania dziecka. Takie świadczenie ma zapewnić mu bytowanie na dokładnie takim samym poziomie, jak przed rozwodem rodziców. Rozwód w Częstochowie nie może przyczynić się do pogorszenia warunków życiowych osoby małoletniej. Co więcej, alimenty są płacone do czasu, w którym dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

 

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych użyczonych przez kancelariakowalski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *