Ile wynoszą alimenty na dziecko w 2023 roku?

Przepisy kodeksu rodzinnego nie wskazują minimalnej ani maksymalnej wartości alimentów, jakie rodzic jest zobowiązany płacić miesięcznie na dziecko. To, o jaką kwotę świadczenia alimentacyjnego wnioskuje rodzic, który pełni stałą opiekę nad dzieckiem od drugiego rodzica, zależy od kwestii indywidualnych. Jaka jest średnia alimentacyjna i do kiedy płaci się alimenty na dziecko? Informacje na ten temat przedstawia radca prawny w Częstochowie. Jak ustalana jest wysokość alimentów na dziecko? Najbardziej propagowaną sytuacją jest ta, zgodnie z którą…

"Ile wynoszą alimenty na dziecko w 2023 roku?"