Zespół aspergera w szkole – szansa na rozwój dziecka czy jeszcze większe wyobcowanie?

Zespół Aspergera jeszcze do niedawna odbierany był jako indywidualne cechy charakteru. Wyobcowanie, osobowość silnie introwertyczna, brak ochoty komunikacji z otoczeniem i rówieśnikami odbierana była jako stan samopoczucia. Tak naprawdę dopiero od niedawna aspergera uznano za zaburzenia nie co łagodniejsze od autyzmu i obecnie jest to oddzielna jednostka kliniczna o charakterze neurologicznym.

Dzisiaj rodzice dzieci, które cierpią na Aspergera nie mają się czym martwić – dostępne są terapie chociażby w specjalnych szkołach, w których zorganizowano klasy dla uczniów z tego rodzaju schorzeniem. Tak naprawdę wydaje się to jedynym, rozsądnym rozwiązaniem. Zdaniem psychologów publiczne placówki, do jakich uczęszczają dzieci całkowicie zdrowe nie są odpowiednie dla uczniów z Aspergerem. Dzieci często nie rozumieją choroby, wyśmiewają, poniżają a już na pewno nie akceptują. Co więcej zespół aspergera w szkole tego rodzaju nie będzie w żaden sposób leczony. Dzieje się tak dlatego, że zatrudniona tam kadra pedagogiczna nie jest w tym celu odpowiednio przeszkolona.

Zabawki terapeutyczne dla ośrodków terapii i do domu

Szkoły specjalne, do których powinny uczęszczać dzieci z aspergerem nie tylko oferują podstawowe kształcenie dobrane indywidualnie do stopnia rozwoju każdego ucznia, ale również terapię dzięki której chorzy uczą się samodzielnego funkcjonowania w świecie. W placówce znajdują zrozumienie i wsparcie, wśród dzieci z podobnymi problemami nie czują się izolowane a wręcz przeciwnie, udaje im się nawiązać pierwsze przyjaźnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *